Fondslovgivning

Fondslovgivning

Energi- og MiljøData Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond registreret hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nr. 37740985. Fonden arbejder selvstændigt og uafhængigt af andre hensyn end de der indgår i fondens formålsbestemmelse (se vedtægter).

Den for Energi- og MiljøData Fonden mest relevante lovgivning er lov om erhvervsdrivende fonde. Det foreskrevne fondsretlige tilsyn med, at Energi- og MiljøData Fonden ledes forsvarligt og drives i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne udføres af Justitsministeriet v/Civilstyrelsen som fondsmyndighed samt af Erhvervsstyrelsen.

Lov om erhvervsdrivende fonde indeholder herudover detaljerede bestemmelser om blandt andet ledelsen, revision, uddeling og resultat-anvendelse.

Læs mere i Erhvervsfondsloven.