Governance

Governance og fondsledelse

Folketinget vedtog i juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som trådte i kraft den 1. januar 2015. Efterfølgende har Komiteen for god fondsledelse udarbejdet et sæt ’Anbefalinger for god fondsledelse’, som de erhvervsdrivende fonde skal forholde sig til og i årsrapporten forklare, hvis anbefalingerne ikke følges (’følg eller forklar’-princippet).

EMDFonden følger anbefalingerne fra Komitéen for god Fondsledelses Anbefalinger for god Fondsledelse. Læs i skemaet, hvordan Fonden følger anbefalingerne.

Fonden Energi- og MiljøDatas overholdelse af god fondsledelse 2018

Fonden Energi- og MiljøDatas overholdelse af god fondsledelse 2019

Fonden Energi- og MiljøDatas overholdelse af god fondsledelse 2020

Fonden Energi- og MiljøDatas overholdelse af god fondsledelse 2021

Fonden Energi- og MiljøDatas overholdelse af god fondsledelse 2022

Fonden Energi- og MiljøDatas overholdelse af god fondsledelse 2023