Governance

Governance og fondsledelse

Folketinget vedtog i juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som trådte ikraft den 1. januar 2015. Efterfølgende har Komiteen for god fondsledelse udarbejdet et sæt ’Anbefalinger for god fondsledelse’, som de erhvervsdrivende fonde skal forholde sig til og i årsrapporten forklare, hvis anbefalingerne ikke følges (’følg eller forklar’-princippet).

EMDFonden følger anbefalingerne fra Komitéen for god Fondsledelses Anbefalinger for god Fondsledelse. Læs i skemaet, hvordan Fonden følger anbefalingerne.

Fonden Energi- og MiljøDatas overholdelse af god fondsledelse 2018

Fonden Energi- og MiljøDatas overholdelse af god fondsledelse 2019

Fonden Energi- og MiljøDatas overholdelse af god fondsledelse 2020

Fonden Energi- og MiljøDatas overholdelse af god fondsledelse 2021

Fonden Energi- og MiljøDatas overholdelse af god fondsledelse 2022