Uddelinger

EMD Fonden kan støtte projekter og udviklingsaktiviteter, herunder almennyttig forskning, som fondens bestyrelse skønner relevante og indenfor fondens formål.

Fondens formål er at formidle og udvikle viden samt teknologi, som har til formål at reducere ressourceanvendelsen og miljøbelastningen. Dette skal primært ske ved at fremme udvikling og anvendelse af software, beregningsmodeller, beregningsmetoder mv., samt rådgivning i forbindelse hermed.

Projekter fra alle dele af den grønne transformation kan støttes af EMD Fonden, så længe de fremmer formålet.

BEMÆRK: Ansøgning til EMD Fonden skal foregå gennem vores elektroniske ansøgningsskema – vi modtager ikke skriftlige ansøgninger. Indkomne ansøgninger behandles løbende med en forventet behandlingstid på ca. 2 måneder. Ønskes en hurtigere behandlingstid, skal dette noteres i ansøgningen.

Der ydes ikke støtte til studielegater, studierejser samt møder, seminarer og konferencer i ind- og udland.

Ansøgninger vedr. uddelinger fra EMD Fonden

Deadline for næste indstillingsmøde er den 03.11.2022.

Susan Wieben Baastrup
Chief Accountant 
swb@emd.dk
+45 6916 4882