Bestyrelsen

Fondens bestyrelse er udpeget af en række brancheorganisationer indenfor specifikke sektorer, som har aktivitet indenfor Fondens fokusområde. 

EMDFondens bestyrelse består af 11 medlemmer, hvoraf 8 medlemmer er udpeget af en række brancheorganisationer med aktivitet indenfor energisektoren. 

På siden kompetenceprofil er det muligt at læse mere om udpegningen af EMDFondens bestyrelsesmedlemmer. 

Formand
Frank Rosager

Repræsenterer energiforsynings- og distributionsområdet
udpeget af Dansk Gasteknisk Center
Indtræden 15.12.2015
Genvalgt 15.04.2020
Køn: Mand

Særlige kompetencer
– Virksomhedsledelse og organisatorisk udvikling
– Strategiudvikling og implementering
– Markeds-, salgs- og projektudvikling
– Projektvirksomhed og -kultur
– Drift- og servicevirksomhed

Øvrige ledelseserhverv
herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver.

– Direktør i brancheforeningen Biogas Danmark
– Bestyrelsesmedlem EMD International A/S, siden 1991
– Medlem af censorkorpset ved Aalborg Universitet

 

Næstformand
Jørgen Røhr Jensen

Repræsenterer rådgiverbranchen udpeget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Indtræden 15.12.2015
Genvalgt 15.04.2020
Køn: Mand

Særlige kompetencer
– Ansat ved Niras,
– Energisystemer, bygherreådgivning mv
Øvrige ledelseserhverv
herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver.
– DanLac ApS, JorgenRohr ApS
– Invest3 ApS
– Landbrugsvirksomhed
– Bestyrelsesmedlem EMD International A/S

Repræsentant for bioenergiindustrien 
Henrik Vestergaard Laursen 

Udpeget af Biogas Danmark
Indtræden 15.12.2015
Genvalgt 15.04.2020
Køn: Mand
Uafhængig: 

Særlige kompetencer
– Fornybar energi specielt biogas
Øvrige ledelseserhverv
herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver.
Adm. Direktør i:
– Bigadan A/S
– Horsens Bioenergi ApS
– Bornholms Bioenergi ApS
– Fangel Bioenergi ApS
– Nysted Bioenergi ApS
– Solrød Bioenergi ApS
– Kalundborg Bioenergy ApS
– Herning Bioenergi ApS
Direktør i:
– Limfjordens Bioenergi ApS
– Bioman ApS
Bestyrelsesmedlem i:
– Bigadan Holding ApS
– Herning Bioenergi A/S
– Limfjordens Bioenergi A/S

Repræsentant for brugerorganisationer 
Per Bjerke Hansen 

Udpeget af Green Power Denmark (Wind Denmark) 
Indtræden 15.12.2015
Genvalgt 15.04.2020
Køn: Mand
Uafhængig: ja

Særlige kompetencer
– Projektleder for Uhre Windpower 3 I/S
– Forretningsfører for Uhre Vindmøllelaug I/S, Uhre Windpower 2 I/S & Uhre Windpower 3 I/S
Øvrige ledelseserhverv
herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver.
Direktør og bestyrelsesmedlem i:
– Bjerke Wind ApS
– Bjerke Wind-Consult ApS
– Bjerke Holding ApS
– Bjerke Solutions ApS
Bestyrelsesmedlem i:
– Green Power Denmark
– VE-Ejerforum
– Nordic Wind Consultants
– Uhre Vindmøllelaug I/S

Repræsenterer medarbejderne hos EMD 
Thorkild Guldager Sørensen

Udpeget af de ansatte hos EMD
Valgt Sep. 2022
Udløb Sep. 2024
Køn: Mand

Særlige kompetencer
– Medarbejder i datterselskab EMD International A/S
Øvrige ledelseserhverv
– Bestyrelsesmedlem i EMD International A/S

Repræsentant for leverandører indenfor decentrale kraft/varme- og varmeværker  
Leif Hornbak

Udpeget af Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme
Indtræden 15.12.2015
Genvalgt 15.04.2020
Køn: Mand

Særlige kompetencer
– Stor viden indenfor energisystemer
Øvrige ledelseserhverv
herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver.
– Formand for Brancheforeningen for decentral Kraftvarme
– Medlem af ledergruppen hos Tjæreborg Industri A/S
– Bestyrelsesformand EMD International A/S
– Medlem af censorkorpset for diplomingeniøruddannelsen
– Repræsentantskabsmedlem i Norlys

Repræsentant for vindmølleindustrien
Niels Dupont

Udpeget af Green Power Denmark (Interesse- og Brancheorganisationen Vindmølleindustrien)
Indtræden 15.12.2015
Genvalgt 15.04.2020
Køn: Mand

Særlige kompetencer
– Elmarkedet
– Produktion af vindkraft
– Indpasning af vindkraft i el-systemet
Øvrige ledelseserhverv
herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver.
– Direktør Vindenergi Danmark amba
– Bestyrelsesmedlem EMD International A/S

Repræsentant for solenergiområdet
Flemming Vejby Kristensen

Udpeget af Dansk Solcelleforening 
Indtræden 15.04.2020
Køn: Mand

Særlige kompetencer
– Viden om solcelleteknologien og en række forretningsmodeller
Øvrige ledelseserhverv
herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver.
– Medlem af IEA-PVPS (solcellegruppe)
– Formand f. Dansk Solcelleforening

Repræsentant valgt af bestyrelsen
Henriette von Platen-Hallermund

Indtræden 07.04.2022
Udløb april 2024
Køn: Kvinde
Uafhængig: ja

Særlige kompetencer
– 
Virksomhedsudvikling
– Turn-around og vækst
– Kultur
– Ledelse og organisering
Øvrige ledelseserhverv
herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver.
– Indehaver KPI People
– Bestyrelsesformand Piranya Software ApS
– Bestyrelsesnæstformand Aalborg Teater
– Bestyrelsesmedlem VesOPS ApS

Repræsentant valgt af bestyrelsen
Mads Willadsen 

Indtræden 15.12.2015
Genvalgt 18.04.2023
Udløb april 2025
Køn: Mand
Uafhængig: ja

Særlige kompetencer
– Gennem mange år stor erfaring i etablering af vindmølleanlæg, planlægning, etablering og drift
– Erfaring fra bestyrelsesarbejde gennem mange år
– Energirådgivning (bæredygtig udvikling)
Øvrige ledelseserhverv
herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver.
– VE Ejerforum Green Power Danmark, bestyrelsen
– Sennels Vindmøllelaug,  bestyrelsen
– Tændpipe Vind ApS,  bestyrelsen

Repræsentant for videncentrene 
John Dalsgaard Sørensen

Udpeget af Aalborg Universitet
Indtræden 15.12.2015
Genvalgt 15.04.2020
Køn: Mand
Uafhængig: ja

Særlige kompetencer
– Professor i Last og Sikkerhed på Aalborg Universitet
– Sikkerhed af vindmøller
– Drift og vedligehold af vindmøller
Øvrige ledelseserhverv
herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver.
– SCAN DESIGN v. Inger og Jens Bruun Fonden, bestyrelsesformand

Direktion
Christian Ingerslev Sørensen

EMDFonden

Suppleant for repræsentant for medarbejderne hos EMD 
Marie Cecilie Pedersen

Udpeget af de ansatte hos EMD
Valgt Sep. 2022
Udløb Sep. 2024
Køn: Kvinde

Særlige kompetencer
– Medarbejder i datterselskab EMD International A/S
Øvrige ledelseserhverv
– Suppleant for bestyrelsesmedlem i EMD International A/S

Sekretariat
Susan Baastrup 

EMD International A/S