EMD Fonden har solide rødder
i vindmølle- og energisektoren

Aktiviteter

Fonden Energi- og Miljødata er en erhvervsdrivende fond med formål at formidle og udvikle viden samt teknologi, som har til formål at reducere ressourceanvendelsen og miljøbelastningen. Dette skal primært ske ved at fremme udvikling og anvendelse af software, beregningsmodeller, beregningsmetoder mv., samt rådgivning i forbindelse hermed.

­Ligeledes er det Fondens formål at støtte relevante projekter og udviklingsaktiviteter, herunder almen forskning, gennem uddeling og/eller investering, der fremmer formålet. Fonden Energi-og Miljødata er helejer af firmaet EMD International A/S (www.emd.dk).