Ansøgningsprocedurer

1 Ansøgning

Send jeres ansøgning via fondens online ansøgningssystem

Alle ansøgninger til EMDFonden vil først blive vurderet af sekretariatsledelsen. Ansøgninger som klart ligger udenfor formålet vil blive afvist. Afviste ansøgninger sendes til orientering til fondsbestyrelsen.
Ansøgninger som ligger indenfor området, eller perifert indenfor området, vil blive forelagt bestyrelsen til behandling.

2 Vurdering

Sekretariatsledelsen vurderer ansøgningen

Fælles for alle ansøgninger er, at de vurderes af branche/fageksperter i fondsbestyrelsen som kommer fra brancheorganisationer/fagområder indenfor området. Medlemmerne af fondens bestyrelse er anerkendte fageksperter med stærke forudsætninger for, at vurdere de ansøgte projekters kvalitet, gennemførlighed, nyhedsværdi og potentiale, samt ansøgeres kvalifikationer.

3 Svar til ansøgere

Indenfor ca. 2 måneder får alle ansøgere svar

Alle ansøgere får via e-mail svar på deres ansøgning indenfor ca. 2 måneder. EMDFonden begrunder generelt ikke afslag på ansøgninger.

4 Bevillingslisten

Bevillingsmodtagere offentliggøres på fondens bevillingsliste

Vores uddelinger som angiver ansøgere som har modtaget en bevilling, samt deres projekttitel og bevillingsbeløb, offentliggøres på Fondens hjemmeside. Fonden offentliggør IKKE ansøgninger, der har fået afslag.