Portefølje

EMD International A/S har kunder i mere end 100 lande. Virksomheden udvikler og leverer software, rådgivning og uddannelse til organisationer, der vil etablere vindmølleprojekter, hybride energiløsninger og komplekse energisystemer.

Produkterne er aktuelt koncentreret omkring to software-pakkeløsninger:

windPRO er en verdens førende software-pakke til etablering af vindmølleparker, udviklet og forhandlet af EMD International A/S. windPRO indeholder nu også en GIS-baseret løsning til design og optimering af solcelleparker i kombination med vindmølleparker og batteriløsninger.

energyPRO er en software-pakke, der dels kan simulere komplekst sammensatte energisystemer ved fjernvarmeværker og industrivirksomheder og som kombineret med energyTRADE kan beregne optimale bud fra Energianlæg i elmarkedet.

EMD International A/S:
• Grundlagt: 1986
• Hovedkontor: Aalborg, Danmark
• Website: emd.dk
• EMD Fondens ejerandel: 100 %

Visionen for VesOPS er at hjælpe rederier og operatører i deres arbejde med at reducere såvel deres brændstofforbrug som klimaaftrykket for deres transporter, så de er sikre på at overholde de nye emissionskrav til skibsfarten, hvor de løbende skal klimaklassificere deres drift. 

Der er international fokus på at reducere klimaaftrykket fra søtransporten. Med de internationale krav om, at klimaklassificere ikke blot skibenes konstruktion, men ikke mindst deres løbende årlige Co2-udledninger, skaber det et stort behov for værktøjer, der kan dokumentere de løbende udledninger, så rederierne hele tiden har styr på, hvilken klasse de enkelte skibe befinder sig i.

Hvis et skib har sejlet sig ind i en dårlig klasse, kan det være svært at få nye opgaver. Så skal der sejles langsommere eller skibet skal måske have gennemført en rensning af skroget og propeller. Softwaren fra VesOPS er et stærkt værktøj for rederierne i deres fremtidige planlægning af skibenes drift og vedligehold.

Softwaren fra VesOPS understøtter allerede i dag de første rederier i, at få deres skibes drift klimaklassificeret og dermed deres kunders ønsker om en grønnere transport.

VesOPS ApS:
• Stiftet i: 2020
• Har kontor i: Svendborg, Danmark
• Website: VesOPS.dk
• EMDFondens ejerandel: 35 %
• Investering i august 2022

OKTO GRID

Visionen bag Oktogrid er at understøtte verdens grønne omstilling i takt med, at den stigende elektrificering stiller højere og højere krav til elnettets kapacitet og fleksibilitet.

I 2030 forventes et markant øget behov for elektricitet på verdensplan, da sektorerne: Industri, transport og energiforsyning søger mod størst mulig forsyning med elektricitet fra sol og vind.

Den øgede elektrificering medfører et enormt finansieringsbehov i at forøge kapaciteten i el – infrastrukturen.

I centrum af denne omstilling er elnettets transformerne, der er afgørende for forsynings-sikkerheden fra produktion, gennem distribution og til forbrugerne.

Jo længere man kan drive de allerede eksisterende el-transformere i elnettet, uden at der opstår nedbrud, jo billigere bliver den grønne omstilling. Men hvor lang tid kan man strække de estimerede levetider?

For at undgå nedbrud som følge af slitage og for at forlænge transformernes levetid med op til yderligere 40 år har Oktogrid udviklet en løsning, der kan hjælpe energibranchen med at sortere transformere på en enkel måde uden at de tages ud af drift. Dette gør det muligt for energidistributører og endda energigeneratorer at måle tilstandsændringer, uregelmæssigheder og spore transformerens ydeevne mere detaljeret end nogen anden løsning på markedet.

Oktogrid A/S:
• Stiftet i: 2019
• Har kontor i: København, Danmark
• Website: Oktogrid.io
• EMDFondens ejerandel: 3,45 %
• Investering i november 2022

OKTO Grid

Visionen for Wise Home er at gøre bygninger smartere ved hjælp af åbne teknologier og partnerskaber. Løsningen vil sætte brugerne i stand til at tage omkostningseffektive og bæredygtige beslutninger om fremtiden for deres ejendomme.

Wise Home leverer åbne løsninger til forbrugsmåling, forbrugsstyring og forbrugsafregning i ejedomme med flere forbrugere. I modsætning til de traditionelle leverandører tilbyder Wise Home en åben cloudbaseret arkitektur, der gør, at man kan integrere med andre aktører på ejendomsmarkedet, herunder ejendomsadministrator, der ønsker at hjemtage og forenkle administrationen af forbrug og forbrugsregnskaber, og udnytte denne viden til energi- og komfortoptimering såvel i ejendommen som hos den enkelte forbruger. Dette i form af optimeret energistyring og visualisering såvel overfor forbrugerne som administratoren.

Wise Home sikrer, at forbrugsdata bliver et aktiv, der løbende understøtter reduktion og optimering af ressourceforbruget såvel på ejendoms- som forbrugsniveau.

Wise Home A/S:
• Stiftet i: 2016
• Har kontor i: Ry, Danmark
• Website: WiseHome.dk
• EMDFondens ejerandel: 17 %
• Investering i februar 2023