Hvad investerer vi med

Vi investerer mere end penge

EMD Fonden ønsker et aktivt medejerskab som en del af investeringen. Vi ønsker at bringe vores netværk, i form af en række brancheorganisationer, i spil. Dette således at ejerskabet både understøtter udviklingen i brancherne og succesmulighederne for investeringerne og EMD Fonden.

EMD Fonden tilbyder aktivt ejerskab i form af: