Hvad investerer vi med

Vi investerer mere end penge

EMDFonden ønsker et aktivt medejerskab som en del af investeringen. Vi ønsker at bringe vores netværk, i form af en række brancheorganisationer, i spil. Dette således at ejerskabet både understøtter udviklingen i brancherne og succesmulighederne for investeringerne og EMDFonden.

EMDFonden tilbyder aktivt ejerskab i form af: