EMDFonden investerer via VesOPS ApS i klima software til skibsbranchen.

Fredag d. 26. august indgik VesOPS ApS og EMDFonden en investeringssaftale, som gør EMDFonden til medejer af VesOPS, der er stiftet af Søren Vinther Hansen i 2020.

Visionen bag VesOPS er at hjælpe rederier og operatører i deres arbejde med at overholde de nye emissionskrav til skibsfarten, hvor de skal klimaklassificeres, og samtidig reducere deres omkostninger til brændstof. Der er behov for forandring i shippingbranchen. Med de internationale krav om at klima- klassificere skibenes konstruktion såvel som deres løbende årlige Co2- udledninger reduceres udledningerne fra skibene og mindsker dermed deres klimabelastning, hvilket gavner miljøet både lokalt og globalt. Dermed bidrager VesOPS med et vigtigt skridt i retning af en bedre og mere bæredygtig fremtid for skibsfarten. VesOPS har udviklet softwareløsninger og services, der allerede i dag understøtter de første rederier i få deres skibes drift klimaklassificeret og dermed understøtter de kunder der ønsker en grønnere transport.

Læs mere om VesOPS: https://vesops.dk/

Visionen bag VesOPS om en grøn omstilling i skibsfarten og de skalérbare softwareløsninger passer perfekt med EMDFondens formål. Når så virksomheden samtidig er stiftet af en person som Søren, med dyb teoretisk viden på området og stort praktisk erfaring fra skibsfart, så var vi ikke i tvivl om, at det var et perfekt match for os, for vi investerer i grønne hjerner– så de kan ekspandere deres forretning udtaler bestyrelsesformand i EMDFonden Frank Rosager.

EMDFonden kickstartede i juni 2022 en ny investeringsstrategi, hvor vi har besluttet, at der fremover skal investeres massivt i udvikling af mindre virksomheder inden for vedvarende energi, klima og miljø – tilføjer Frank Rosager.

VesOPS har haft andre interesserede købere og investorer. Men EMDFondens formål og netværk gjorde udslaget for mig. Jeg er sikker på, at vi sammen kan komme ud globalt med vores løsninger til gavn for skibsfarten og til gavn for vores planet – udtaler Adm. Direktør og stifter af VesOPS ApS Søren Vinther Hansen.

EMDFonden ejer i forvejen virksomheden EMD International A/S, som er verdensledende i softwareløsninger til projektudvikling og drift af vindmølleprojekter, solceller og komplekse energianlæg.

Med et ejerskab i VesOPS ApS vil vi som virksomheder sammen kunne se på muligheden for at tilbyde kunderne en end-to-end simulering og opfølgning på CO2 emissionerne for produktion og varetransport – udtaler Adm. Direktør i EMD International A/S Per Nielsen.