Den nordjyske fond: Fonden Energi- og MiljøData (EMDFonden) investerer sammen med andre investorer 22 mio. kr. via OKTO GRID i optimering af elsektorens og vindmøllers transformeranlæg.

EMDFonden har netop gennemført en investering med det formål at færdigudvikle og dokumentere produkterne fra OKTO GRID ApS, der er stiftet af Golam Sadeghnia.

Visionen bag OKTO GRID er at understøtte verdens grønne omstilling i takt med, at den stigende elektrificering stiller højere og højere krav til elnettets kapacitet og fleksibilitet.

 I 2030 forventes et markant højere behov for elektricitet på verdensplan, da sektorerne: Industri, transport og energiforsyning søger mod størst mulig forsyning med elektricitet fra sol og vind.,

Den øgede elektrificering medfører et enormt finansieringsbehov i at forøge kapaciteten i el – infrastrukturen. Et behov der kommer oveni er, at vi allerede har stort finansieringsbehov for at få udskiftet en række komponenter i elnettet, der nærmer sig udløbet af den forventede levetid.

 


I centrum af denne omstilling er elnettets transformerne, der er afgørende for forsynings-sikkerheden fra produktion, gennem distribution og til forbrugerne.

Jo længere man kan drive de allerede eksisterende el-transformere i elnettet, uden at der opstår nedbrud, jo billigere bliver den grønne omstilling. Men hvor lang tid kan man strække de estimerede levetider?

Det svar kræver viden om de enkelte transformeres aktuelle tilstand, belastning og ikke mindst forholdene i deres omgivelser.

For på den ene side at undgå blackout fra nedslidning, og på den anden side at udskifte transformerne før de reelt er udtjente, har OKTO GRID udviklet en unik patentansøgt løsning, der hjælper transformerejerne med at diagnosticere transformerne online, uden at tage dem ud af drift.
Læs mere om OKTO Grid: https://oktogrid.io/

Investeringen i OKTO GRID passer perfekt ind i fondens formål om at investere i lovende startup virksomheder, der kan minimere ressourceanvendelser og klimabelastninger, hvor software og databehandling er væsentlige ingredienser, – udtaler fondens bestyrelsesformand Frank Rosager.

OKTO GRID Teknologien er bygget på en industriel IoT, der kan implementeres med en AI-cloudtjeneste til digitalisering af store mængder af data på alle transformertyper, et område hvor EMD Fonden allerede med sit store cluster, har stor erfaring med i vind branchen – uddyber Frank Rosager.

Med EMDFondens formål, erfaring og netværk, ser vi EMDFonden som en attraktiv investor i OKTO GRID. Jeg er sikker på, at samarbejdet med EMDFonden vil medvirke til at styrke OKTO GRID yderligere – udtaler direktør og stifter af OKTO GRID ApS, Golam Sadeghnia.

Faktaark om de nye investorer og partnere

OKTO GRID får en ny kapitaltilførsel på 22 mio. kr., med deltagelse af nedenstående parter:

EMDFonden der ejer virksomheden EMD International A/S, som er verdensledende i softwareløsninger til projektudvikling og drift af vindmølleprojekter, solceller og komplekse energianlæg. EMDFonden har besluttet at investere i udvikling startup og scaleup virksomheder, hvor software og databehandling kan minimere verdens ressourceanvendelse og klima- samt miljøbelastning.
Yderligere information: www.emdfonden.dk.