Fjernvarme Fyn

Fjernvarme Fyn, EMD International A/S og EMDFonden vil styrke hele fjernvarmebranchen med ny softwarepakke

Fjernvarme er afgørende for den grønne omstilling både nationalt og internationalt. Og den skal produceres både klimavenligt og billigt.

Derfor har Fjernvarme Fyn, EMD International A/S og EMDFonden netop underskrevet en fælles hensigtserklæring om at undersøge, hvordan Fjernvarme Fyns egenudviklede planlægningsværktøj OPTI kan overflyttes til EMD International A/S sammen med vigtige nøglemedarbejdere.

Ambitionen er at samle ressourcerne og herigennem skabe markedets bedste softwareprodukt til produktionsplanlægning på både inden- og udenlandske fjernvarmeværker.

Ressourcerne samles

De høje ambitioner skal indfries ved at skabe en effektiv og sammenhængende softwarepakke ud fra de tre nuværende værktøjer energyPRO, energyTRADE og OPTI.

energyTRADE er EMDFondens standardsoftware, som i dag anvendes på 20 kraftvarmeværker. OPTI er Fjernvarme Fyns egenudviklede og højt specialiserede planlægningsværktøj, som er beregnet til store anlæg med mange produktions- og forbrugsenheder.

Tilsammen er der med andre ord tale om kraftfuld software til beregning af bud til elmarkedet og til optimering af driften på kraftvarmeværker. Og ved at overføre OPTI samt vigtige nøgleressourcer til EMD International A/S, vil fagområdet blive styrket til gavn for den samlede fjernvarmebranche og dermed for hele samfundet.

Store forventninger til samarbejdet

Der er store forventninger til det nye samarbejde hele vejen rundt.

Direktør hos EMD International A/S, Christian Ingerslev, udtaler: ”Vi forventer stor synergi ved at kombinere både software og erfaringer fra to ledende aktører på el- og fjernvarmemarkedet. Og vi ser et stort potentiale ved at samle kompetente medarbejdere fra begge virksomheder”.

Bestyrelsesformand i EMDFonden, Frank Rosager, er enig og uddyber: ”Vi forventer et markant bidrag til at fremme den grønne omstilling med dette samarbejde og med vores investering bag. Her tænker jeg både nationalt og globalt, fordi Danmark allerede har en førerposition på kerneområderne med elproduktion fra sol og vind og med de fjernvarmesystemer, som i fremtiden skal fjerne ubalancer mellem produktion og forbrug i el-systemet”.

Kommerciel chef hos Fjernvarme Fyn, Morten Brunse, ser også store muligheder i samarbejdet. Han udtaler: ”Ved at samle ressourcerne skaber vi gevinst på alle områder. Gennem samarbejdet med EMDFonden og med EMD International A/S sikrer vi, at vores erfaringer med både udvikling og brug af OPTI videreføres samtidig med, at medarbejderne bag kan fortsætte i et fagligt stærkt og udviklende miljø”.

Nu indledes en due dilligence, hvor mulighederne undersøges nærmere. Hvis det munder ud i en beslutning om overdragelse, forventes den at træde i kraft 1. juli eller 1. august 2023.

Læs mere om Fjernvarme Fyn: https://fjernvarmefyn.dk

Læs mere om EMD International A/S: https://www.emd-international.com

Læs mere om EMDFonden: https://emdfonden.dk

Yderligere information

For yderligere information, kontakt:

Adm. Direktør hos EMDFonden, Christian Ingerslev Sørensen, telefon 25 10 79 49

Kommerciel chef hos Fjernvarme Fyn, Morten Brunse, telefon 24 43 12 73.