Svar på henvendelse vedr. udpegning af bestyrelsesmedlem til Energi- og MiljøData Fonden.
(Kaldet EMDFonden i daglig tale)

Foruden ovenstående, vedlægges dokumentation for, at undertegnede er tegningsberettiget.

Svarbrev inkl. dokumentation for tegningsberettigede kan uploades SENEST 02.04.2024